Zomerrooster Pendekar 01 juli t/m 31 augustus 2024

Zomerrooster Pendekar 01 juli t/m 31 augustus 2024

Maandag :
Muay Thai Original & DKB – Boxing – Mixed Level
Class 19:00 – 20:00

Dinsdag : GEEN Lessen

Woensdag:
Muay Boran + Krabi Krabong
Class 10:00 – 11:00
Jeugd DKB 6 jaar t/m 15 jaar
Class 16:30 – 17:30
DKB – Muay Thai Original Mixed Level
Class 19:00 – 20:00

Donderdag : GEEN Lessen

Vrijdag :
Boxing – Muay Thai Original & DKB – Muay Boran – Mixed Level
Class 19:00 – 20:00

Zaterdag :
Jeugd DKB 6 jaar t/m 15 jaar
Class 11:00 – 12:00
Muay Boran + Krabi Krabong
Class 12:00 – 13:00
Muay Thai – DKB – Boxing – Mixed Level
Class 13:00 – 14:00

Zondag : GEEN Lessen