Nieuws

Pinksteren maandag geen les / Monday no lesson

Maandag 1juni zal er geen les plaatsvinden ivm pinksteren.

Monday the first of June there will be no class because of Pentecost.

Pendekar rules outdoor training Covid-19

Start on 25-05-2020 (see timetable outdoor training). Registration trough Facebook group Pendekar Corona Crisis:

1) first name – last name
2) date of birth / mobile / email
3) minors, parent / guardian

All members must report prior to the first training whether they have any complaints regarding the Corona virus. And if there is a change in status, this must be reported immediately to Pendekar.

Without providing the correct data and the statement regarding not having Corona symptoms, participation in the outdoor training is not possible.

Be present no more than 10 minutes before the start and no later than 10 minutes after the training. Adult members and children must arrive dressed on location. Parents cannot continue to watch during training. The changing rooms and toilets cannot be used.

Bring your own;

1x large towel, 1x small towel, and warm thick clothes for after training.

Drinks must be filled at home, on location there is no possibility to fill the bottles. The water bottles and any other attributes must be within reach in a bag.

There will be no outdoor training during rain or bad weather. Contact the Facebook group Pendekar Corona Crisis for questions about this.

Everyone must be connected through the Facebook group Pendekar Corona Crisis, so add yourself to the group as soon as possible.

Rules for the outdoor training

 • Children 6-12 years. Contact.
 • Children 13-18 years. No contact (1.5m distance).
 • Adult members 18+, no contact (1.5m away).

Schedule

 • 6-12 years. (Tuesday and Thursday 5:00 pm – 6:00 pm)
 • 13-18 years. (Monday and Wednesday 6:00 pm-7:00pm)
 • 18+ (Monday and Wednesday 7:00 pm-8:00pm)
 • 18+ (Saturday 10am – 11am)

This is a provisional timetable, from which no rights can be derived. Behind the scenes, a lot has to be done in the organization.

Consult the working method with the municipality and finalize the applications.

We will also do our utmost to implement the use of heavy bags in the training, this is better for the motivation and diversity of the training.

According to the RIVM rules we must abide to the following rules:

 • To clean the equipment used
 • To wash hands with disinfectant gel before and after training
 • Keep correct distances (1.5 meters from 13yrs to adults
 • Follow the instructions (it concerns your training joy)
 • All activities are undertaken outdoors

With your commitment, this is made easier for all of us. We look forward to seeing you all and hope that the Corona Crisis will be over soon.

Best regards,
Kru Roy & Kru Praw Pendekar

Pendekar regels buitentraining Covid-19 vanaf 25-5

Lees onderstaande goed of lees de brief: Pendekar, regels buitentraining

Start op 25-05-2020 (zie rooster buitentraining).

Aanmelding via FB-groep Pendekar Corona Crisis:

 • 1) voornaam – achternaam
 • 2) geboortedatum/mobiel/email
 • 3) minderjarigen, ouder/voogd

Alle leden moeten verplicht melden voorafgaande aan de eerste training of zij geen klachten hebben m.b.t. het Corona virus. En als er verandering in de status optreedt, moet dit direct aan Pendekar gemeld worden.

Zonder het aanleveren van de correcte gegevens en de verklaring m.b.t. het niet hebben van Corona symptomen, is deelname aan de buiten training niet mogelijk.

Maximaal 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn en uiterlijk 10 minuten na training, de locatie verlaten. Volwassen leden en kinderen moeten omgekleed op locatie aankomen. Ouders kunnen niet blijven kijken tijdens de training. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en toiletten.

Zelf meenemen;

 • 1x grote handdoek,
 • 1x kleine handdoek, en
 • warme dikke kleding voor na de training.

Drinken moet thuis gevuld zijn, op locatie is er geen mogelijkheid tot het vullen van de bidons. De bidons en eventuele overige attributen moeten in een tas binnen handbereik staan.

Bij regen c.q. slecht weer zal er geen buitentraining plaatsvinden. Via de facebook groep Pendekar Corona Crisis contact maken voor vragen hierover.

Iedereen moet via de facebook groep Pendekar Corona Crisis verbonden zijn, dus voeg jezelf zo spoedig mogelijk toe.

Spelregels voor de buitentraining

 • Kinderen 6-12 jr. wel contact.
 • Kinderen 13-18 jr. geen contact (1,5 m afstand).
 • Volwassen leden 18+, geen contact (1,5 m afstand).

Rooster:

 • 6-12 jr. (dinsdag en donderdag 17:00-18:00)
 • 13-18 jr. (maandag en woensdag 18:00-19:00)
 • 18+ (maandag en woensdag 19:00-20:00)
 • 18+ (zaterdag 10:00-11:00)

Dit is een voorlopig rooster, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Achter de schermen, moet er veel in de organisatie gedaan worden.

Ook gaan we ons uiterste best doen om stootzakken in de trainingen te kunnen gebruiken, dit is beter voor de motivatie en diversiteit van de training.

Dit moet volgens de RIVM-regels gehandhaafd worden:

 • Schoonmaken
 • Voor aanvang, – en na de training handen wassen metdesinfecterende gel
 • Correcte afstanden behouden (1,5 meter vanaf 13jr. tot en metde volwassenen)
 • Volg de instructies (het betreft jullie trainingsvreugde)
 • Alle activiteiten worden buiten ondernomen

Sportschool gesloten tot 6 april

Zoals door het kabinet besloten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten ook sportclubs vanaf zondag 15 maart 18.00 uur de deuren sluiten.

Wij wensen jullie heel veel kracht en goede gezondheid toe.

Blijf alert, let goed op jezelf en elkaar.

Pendekar dicht 7 & 8 maart

De sportschool is zaterdag 7 maart en zondag 8 maart gesloten.

Pendekar gesloten Kerstvakantie

Vanaf 19 december 2019 t/m 5 januari 2020 is Pendekar dicht. Vanaf maandag 6 januari 2020 weer open

Namens Kru Roy en kru Praw een fantastisch en gezond 2020 gewenst.

Team Pendekar

Pinksteren

Zondag 9 juni en maandag 10 juni is de sportschool gesloten. Fijn weekend gewenst.

Hemelvaart donderdag 30 mei

In verband met Hemelvaartsdag op donderdag 30 mei is de sportschool gesloten. Er zijn geen lessen.

Sportschool dicht / Koningsdag

Op zaterdag 27 december 2019, Koningdag, is de sportschool dicht.

Fijne dagen!

Weekend pasen dicht

Vanaf zaterdag 20 april tm maandag 22 april zijn we gesloten. Fijn (paas)weekend!